Velkommen til Sunnhordland Sjøsportsenter

Kvifor eige når du du kan leige?

Ingen innskudd. Ingen dugnad. Roleg hamn med tilgang til drivstoff, straum og vatn.

Meld di interesse for båtplass, sjøbod og/eller nausttomt her!