Båtplass

Me har båtplassar i ulike storleikar frå 2,5 til 5 meters breidde. Plassane vert leigde ut på årsbasis. Årleg leige er fram til 30.4.2020 sett til kr. 3000,- per breiddemeter (+ 0,5 meter for utriggar). Prisane vert reviderte årleg.

* Byggetrinn 2 er ferdigstillt (April 2019) og no er alle storleikar tilgjengelege.

Ingen innskot. Ingen dugnad. Årleg leige forskotsvis ein gong per år.

Det er tilgang på straum.
Lys og vatn på bryggene.

PRISAR

 

 

Andre byggetrinn er ferdigstillt (april 2019) og vil gi 75 båtplassar.

Havna vil bli vidare utbygd etter kvart som båtplassane fylles opp!

Alle størrelsar er no tilgjengelige.

Melda di interesse for båtplass kan du gjera her