Båtplass

Me har båtplassar i ulike storleikar frå 2,5 til 5 meters breidde. Det er tilgang på straum og vatn på bryggene.

Plassane vert leigde ut på årsbasis. Årleg leige fra 1.mai til 30.april kr. 3500,- per breiddemeter (+ 0,5 meter for utriggar). Prisane vert reviderte årleg.

Forbruk av straum på din dedikerte målar blir avlest og fakturert kvart halvår.

Ingen innskot. Ingen dugnad. Årleg leige forskotsvis ein gong per år.

PRISAR

Andre byggetrinn er ferdigstillt (april 2019) og vil gi 75 båtplassar.

Havna vil bli vidare utbygd etter kvart som båtplassane fylles opp!

Alle størrelsar er no tilgjengelige.

Melda di interesse for båtplass kan du gjera her